Haqqımızda

Keyfiyyət Siyasətimiz

Nur Kauçuk məhsullarının yüksək keyfiyyəti müxtəlif laboratoriya testləri, reometr, kronsirkul və nəzarət profilinin proyektorunun göstəriciləri istifadə olunmaqla, daimi və dəqiq nəzarət yolu ilə əldə edilir.

Sifarişçinin şərtlərində başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, ölçü meyarları Е2 sinif DIN 7715 standartı ilə müəyyən olunur.

İstənilən məlum material tipləri istifadə olunmaqla bütün bərkidicilər konkret texniki xarakteristikalar və texniki standartlara tam müvafiq qaydada istehsal olunur.